Mahenaks logo

Ää Süük OÜ taotles 2021. aasta märtsikuus Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu fondist ettevõtluse arendamiseks starditoetust ja 2021. aasta aprillikuus taotlus
ka rahuldati.

Projekt: "Alustava ettevõtluse arendamine.“

Projekti lühikirjeldus:
Starditoetusega soetatakse tootmiseks suuremad ja võimsamad seadmed ning hoogustatakse
Süü Ää Mahenäksi Vabriku arendustagevust, laiendatatkse senist müügivõrku. Starditoetuse
investeeringuga luuakse võimalus tootmismahtude suurendamiseks ning ettevõtte käibe
kasvuks.

Eesmärk:
Aastaks 2023 on käsitööna valmistatud toorkuivatatud Süü Ää Mahenäkside nõudlus suur,
müügitulu kasv on 30%. Ettevõttesse on loodud kaks täiskohaga töökohta, 2021. aastal
esimene täiskohaga töökoht ja 2023 aastal teine täiskohaga töökoht. Aastal 2023 ületatakse 80
000 euro müügitulu piir ja 20% müügist toimub läbi e-poe.

Tulemus: Töökohtade loomine ja müügitulu kasv.
Fondi nimetus: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond
Toetuse summa: 15 000,00 eurot

Täname toetajaid!


LEADER PROJEKTITOETUSED:


Mulgimaa Arenduskoja strateegia meede: Ettevõtluse arendamine

1) Juuni 2020 
Ettevõtte Ää Süük OÜ tootmisvõimsuse suurendamine.

Projekti eesmärk ja lühikirjeldus: Kohalikust toorainest valmitatud Süü Ää maheköögivilja näkside
tootmisvõimsus on suurenenud. Ettevõtte tootmisvõimsuse suurendamiseks soetati toetuse kaasabil
vajalikke väikevahendeid ning parendati töö- ja olmetingimusi. Olemasolevad töökohad säilisid.

Projekti toetuse summa: 14 785,20 eurot.

2) August 2022
Süü Ää Mahenäksi Vabriku ventilatsioonisüsteemi lahenduse loomine.

Projekti eesmärk ja lühikirjeldus: Süü Ää Mahenäksi Vabriku ventilatsioonisüsteem on projekti
tulemusel kvaliteetne, energia- ja keskkonnasäästlik ning vastab kaasaja nõuetele. Mahenäkside
tootmine toimub puhtama õhuga varustatud ruumides. Tootmisruumides töötavate toidukuivatite
töö tulemusena tekkiv soe õhk tagastatakse ruumidesse ning küttekuludelt hoitakse kokku. Ettevõte
on projekti tulemusel jätkusuutlikum. Ettevõtja teenuse kvaliteet tõuseb ja töötajate töötingimused
paranevad, tegutsetakse senisest veelgi enam keskkonnasäästlikumalt.

Projekti toetuse summa: 7035 eurot.

Täname toetajaid ja tööde teostajaid!